Jak ocenit bourání betonu?

beton

Sortiment RECTOR v SW KROS 4

V SW KROS 4 v Materiálech online nově naleznete výrobky betonových předpjatých stropních systémů, nosníků a vložek od společnosti RECTOR Česká republika, organizační složka.

Betonové výrobky PRESBETON

Do databáze Materiálech online v SW KROS 4 bylo nově zařazeno na několik tisíc betonových výrobků a jejich aktuálních cen od společnosti PRESBETON.

Jak ocenit opravu betonové podlahy?

Majitelé nemovitostí se často potýkají s praskáním a drolením zejména starých betonových podlah. Nutnost jejich opravy se stává nejpalčivější v momentě, kdy je potřeba na stávající betonovou podlahu položit dlažbu či podlahovou krytinu.

Betonpres – kompletní sortiment v SW KROS 4

Materiály online v SW KROS 4 nově nabízejí kompletní sortiment betonových střešních tašek, tvarovek a doplňků od společnosti Betonpres. Uživatelé SW KROS 4 jej tak mohou snadno využít při tvorbě rozpočtů betonových střešních krytin.

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot. Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích: 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické,
801-2 Budovy a haly – montované,
801-5 Objekty pozemní zvláštní.