Jak určit kategorie pro odpad?

Stavební odpady se dělí na kategorie, jež stanovuje Katalog odpadů, který je přílohou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

V návaznosti na tyto kategorie potom katalog popisů a směrných cen stavebních prací 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí nabízí vhodné položky pro ocenění poplatků za uložení odpadů na skládku.

Odpady vzniklé demontáží nebo bouráním konstrukcí PSV je tedy třeba nejprve vytřídit do kategorií, které přijímá dotyčná skládka odpadů.

Následně lze pak těmto jednotlivým kategoriím (kromě ocenění odvozu odpadu na skládku) přiřadit v rozpočtu poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce, a to podle souboru cen 997013 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) výše uvedeného katalogu. Položky mají ve svém popisu uvedeny kódy odpadů podle Katalogu odpadů.

Předchozí:

Další: