Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály?

Rekonstrukce a demolice budov provází v posledních desetiletích potřeba speciálních opatření při odstraňování konstrukcí ze zdraví škodlivých materiálů.

Potřeba rozsahu ochranných pomůcek vyplývá z druhu nebezpečné látky, rozsahu práce a jejího způsobu provádění. Je možno je ocenit buď v rámci vytvořené R-položky, individuální ceny nebo pomocí vedlejších rozpočtových nákladů VRN. Při tvorbě těchto cen se zohlední také opatrnější způsob nakládání s nebezpečným materiálem a rovněž ostatní vyvolané náklady spojené s prováděním těchto prací (viz ustanovení odst. 5, čl. 24 „Obsah směrných cen“ Úvodní části katalogů HSV i PSV).  

Azbest nebo přítomnost jiných nebezpečných látek má v budovách mnoho podob, proto i práce s nimi při jejich odstraňování nebo zabudovávání má různou náročnost; také samozřejmě cenovou. Z těchto důvodu se v databázi Cenové soustavy ÚRS nenachází celý sortiment položek na ocenění prací se zdravotně nebezpečným materiálem, neboť tyto práce jsou prováděny různým způsobem, čemuž odpovídají také různé ceny, na nichž se musí domluvit smluvní strany. Výjimkou je ocenění odstranění azbestocementové krytiny střech a obkladů stěn touto krytinou. Tyto položky jsou součástí databáze směrných cen stavebních prací (v částech  B01 a B03 katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské).

Předchozí:

Další: