Jak ocenit překrytí fasády štukem?

V následujícím příspěvku si ukážeme jednu ze situací, které se často vyskytují při opravách fasád.

Jednalo se o fasádu ve složitosti 4. Po otlučení 50 % nesoudržné omítky na fasádě stavební firma těchto 50 % opravila a následně celou fasádu (tzn. ze 100 % plochy s omítkou) natáhla štukem.

Následně vyvstala otázka, zdali položka 622325506 zahrnuje opravu těchto 50 % poškozené omítky včetně vrchního štuku.

V položce 622325506 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 50 % je započteno překrytí štukem v rozsahu % podílu opravované fasády (v daném případě je to 50 %). Tento postup vyhovuje případům, kdy památkáři chtějí ponechat stávající štuk bez překrytí. 

Pokud je ale potřeba překrýt celou fasádu novým štukem, toto překrytí se ocení položkou 622311131 Potažení vnějších ploch … štukem … tl. 3 mm z katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. Množství m2 štuku se vypočítá podle ustanovení čl. 3521 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Stávající štuk zastoupený v položce 622325506 se přitom neodečítá (odpovídá celkové tloušťce stávající fasády).

Předchozí:

Další: