Jak ocenit třídění a očištění kamene?

Následující příklad se týká dvojice položek z části B01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích:

  • 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
  • 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

Obě položky mají měrnou jednotku m3. Jedná se o m3 rozebraného kamene (např. 100 m3). Když se z rozebraného kamene bude využívat pouze 30 %, jak se počítá výměra u očištění a třídění?

Při stanovování množství tříděného kamene, oceňovaného položkou 114203301 je třeba odborně zvážit náročnost požadavku na opětně zabudovaný kámen v souvislosti s charakteristikou kamene rozebraného. Z uvedeného vyplývá, že toto množství může být velmi proměnné.

Jestli omezující podmínky pro výběr kamenů nejsou, pak postačí 30 %, jestli se vybírají jen určité požadované kameny, pak ve větším množství (v našem případě se může podle zadaných podmínek jednat o rozmezí 30–100 %). Následně se takto stanovené množství čištěného kamene ocení položkou 114203201.

Předchozí:

Další: