Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?

Všechny položky směrných cen stavebních prací ÚRS mají svoji kalkulaci. Tato kalkulace je transparentní, mezi kalkulovanými potřebami jsou i profese, u nichž naleznete také údaj o výši normohodin.

Pokud máte v programu KROS 4 databázi s rozbory položek, normohodiny jsou dostupné v rámci kalkulace dané položky směrné ceny stavební práce.

V kalkulaci směrných cen naleznete normohodiny vztažené k dané profesní kvalifikaci.

Pokud hodláte využít údajů o výši normohodin uvedených v kalkulacích směrných cen pro účely odměňování pracovníků, je potřeba si uvědomit, že nelze jednoduše z kalkulace práce převzít uvedenou hodnotu normohodin.

Normohodiny obsahují totiž pouze část nákladů mzdové složky. Další část je obsažena ve výrobní režii a další v režii správní. V nich je příslušná část nákladů zahrnuta paušálně.

Ukázka rozboru směrné ceny pro cihelné nosné zdivo v programu KROS 4 – ve spodní části jsou barevně vyznačeny položky normohodin:

V rámci webové aplikace pro prohlížení databáze směrných cen Cenová soustava ÚRS online je u každé položky uveden součet normohodin pracovníků, kteří danou práci provádějí.

Ukázka rozboru směrné ceny pro cihelné nosné zdivo ve webové aplikaci Cenová soustava ÚRS online – ve spodní části barevně vyznačen údaj o normohodinách:

Předchozí:

Další: