Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Rozdíl mezi oběma termíny je definován v článku 4. Názvosloví a definice Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění.

Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku:

  • vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení),
  • vykopávka pro silniční a letištní vozovky,
  • vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů.

Předchozí:

Další: