Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí?

Výrobu standardních zámečnických konstrukcí z oceli lze oceňovat Kalkulační pomůckou KP 553, která je součástí katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Konkrétně lze k ocenění použít některou ze tří uváděných metod – Tvorba cen individuální kalkulací, Tvorba cen pomocí hodinových sazeb a výčtu spotřeby materiálu, nebo Tvorba cen pomocí normativů.

Co se týká montáže těchto zámečnických konstrukcí, lze využít směrných montážních cen katalogu 800-767 (např. u nerezové konstrukce se provede výměna montážních materiálů za nerezové).

Postup ocenění montáží zámečnických konstrukcí z jiných materiálů než hliníku a oceli je popsán také v ustanoveních článků 1104 a 3201 Všeobecných podmínek katalogu 800-767.

Předchozí:

Další: