Jak se počítá pomocné lešení?

O důležitosti skutečnosti, že nedílnou součástí každé položky Cenové soustavy ÚRS jsou také příslušná ustanovení Podmínek, svědčí časté spory o výklad určitých položek.

O tom svědčí i následující příklad z oblasti oceňování lešení.

Týká se položky 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/ m2 a způsobu počítání její podlahové plochy lešení. Určuje se podlahová plocha v závislosti na počtu montáží a demontáží lešení v závislosti na technologickém provádění stavby, kdy toto lešení je potřeba použít, nebo se bere jedenkrát podlahová plocha pro celou stavbu bez ohledu na další demontáže a montáže lešení?

Jednoznačný výklad je v tomto případě obsažen v ustanovení odst. 3, čl. 24 „Obsah směrných cen“ Úvodní části katalogů. Pro všechny prováděné práce, u kterých je potřeba pomocné pracovní lešení, se počítá pomocné pracovní lešení pouze 1x pro celou stavbu, a to v množství určeném půdorysnou plochou, na které se dotyčné práce provádějí.

Předchozí:

Další: