Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Kompozitní sítě představují progresivní technologii, která nahrazuje klasické betonářské výztuže. Je vhodná jako výztuž stříkaných betonů, základových desek, mazanin a podlah.

Pruty kompozitní sítě jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech a v kontaktním uzlu spojeny speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech, nebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.

Napříč Cenovou soustavou ÚRS naleznete technologie založené na kompozitních sítích z čedičových vláken. V materiálech i kompozitní pruty a talířové hmoždinky.

Betonářské práce s využitím kompozitních sítí naleznete v sortimentu katalogů 800-2, 800-5 a 801-1.

Katalog 800-2 Zvláštní zakládání objektů ve stejnojmenné části A01 obsahuje výztuže stříkaného betonu z kompozitních sítí. Položky pro jejich ocenění se nacházejí také v katalogu 800-5 Sanace v části C01 Sanace.

V  nejužívanějším katalogu Cenové soustavy ÚRS 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické jsou výztuže z kompozitních sítí zahrnuty ve dvou částech. Část A01 Základy obsahuje výztuž základů z kompozitních sítí. V části A05 Podlahy a podlahové konstrukce naleznete výztuž mazanin z kompozitních sítí. Na rozdíl od výztuží ze sítí typu kari, které jsou počítány v tunách, mají kompozitní sítě měrnou jednotku m2.

Předchozí:

Další: