Jak se kalkuluje opakované použití materiálů na stavbách?

Pro názornost uvedeme příklad, kdy je třeba převést vodu potrubím na jiné místo.

K ocenění této práce použijeme položku 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 mm z katalogu 800-1 Zemní práce.

V kalkulaci této položky je mj. uvedena trubka ocelová bezešvá hladká tl. 14,2 mm ČSN 41 1375.1 D 530 mm s množstvím 0,06666 metru na metr délky potrubí. Trubka, která je uvedena pod evidenčním číslem 14033244, je zde kalkulována pouze svým opotřebením. Předpokládá se totiž, že trubka po provedení této práce nebude odvezena do šrotu, ale samozřejmě opětovně použita. Takto se její pořizovací cena postupně „upotřebí“ na stavbách.

Stejný kalkulační přístup je v rámci Cenové soustavy ÚRS použit u všech dalších materiálů takzvaně „v opotřebení“ (např. systémové bednění apod.).

Předchozí:

Další: