Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

Společnost ÚRS CZ po důkladném zvážení všech pro a proti ukončila od roku 2019 tisk katalogů směrných cen HSV, PSV a M. Již při přípravách tohoto kroku bylo přihlédnuto k připomínkám těch uživatelů, kteří vzhledem ke své činnosti, zahrnující pouze užší segment stavebních prací, využívali výběr několika katalogů v tištěné verzi.

Vznikl tak produkt Cenová soustava online, který představuje plnohodnotnou alternativu k dřívější podobě katalogů a skýtá řadu významných bonusů jak v oblasti obsahové, tak i funkcionální.

  • Základ nabídky této aplikace, která je předplatitelům dostupná v optimalizované podobě na veškerých zařízeních  s webovým prohlížečem (PC, tablet, mobil), tvoří šedesát katalogů pokrývajících komplexní sortiment stavebních prací.  Uživatelé získají podle své volby přístup ke všem, či jen vybraným katalogům a podmínkám jejich použití. Jednotlivé položky obsahují cenu platnou pro aktuální cenovou úroveň, a zároveň je k dispozici přehled cen dané položky v předchozích třech cenových úrovních.
  • V rámci aplikace je možné podle typu rozšíření též získat přístup do databáze agregovaných položek pro rychlé rozpočtování budov RYRO, databáze RUSO (Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku) a POLAR (Oceňování škod na stavebních objektech).
  • Nově jsou součástí aplikace Hodinové zúčtovací sazby (HZS) a dále nově vytvořený Katalog montáží a demontáží (KMD), který je určen především pro řemeslníky. Databáze Ukazatele je k dispozici pro roky 2021 a 2020.
  • Nespornou předností je též u každého z katalogů online přístup do Cenových a technických podmínek, které obsahují podmínky užití položek nejen pro aktuální, ale také pro dřívější cenové úrovně až k období 2016/I.

Hlavní výhodou nové formy přístupu ke katalogům je jejich dostupnost online, která je možná v terénu bez nutnosti mít u sebe tištěné publikace. Tento aspekt ocení zvláště ti uživatelé, kteří mají v aplikaci více katalogů či dokonce jejich komplet. Další bonusy představuje koncentrace informací k položkám a metodice jejich použití na jednom místě a možnost vyhledávání s využitím filtrů napříč katalogy.

Bližší informace o aplikaci naleznete na app.urs.cz.

Předchozí:

Další: