Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový kód, zvolený rozpočtářem.

Totéž se týká i materiálů a výrobků. Jestliže do hry vstupují odlišné technické parametry výrobků, je třeba vytvořit jiné evidenční číslo materiálu.

Ve výše uvedených případech u cen i materiálů však již nelze uvést, že jsou součástí příslušné databáze ÚRS.

Minimální změny popisu jak práce, tak i materiálu lze ještě tolerovat (v případě, kdy popis víceméně svojí náplní odpovídá původnímu). Výkon může být třeba pouze upřesněn – např. Měření (monitoring) hlukové hladiny x Měření (monitoring) hlukové hladiny po realizaci stavby.

Přesto rozpočtářům doporučujeme bližší nebo upřesňující popisy uvádět např. v poznámce k položce a použít ty popisy, které jsou u daného titulu uvedeny a neodporují skutečné náplni položky.

Předchozí:

Další: