Je ve směrných cenách ÚRS započítána DPH?

Veškeré ceny, které jsou obsaženy ve všech databázích ÚRS, jsou kalkulovány bez DPH.

Jasně je to formulováno v ustanovení článku 22. Kalkulační vzorec v Úvodní části všech katalogů ÚRS:

Do směrných cen není započtena daň z přidané hodnoty, a to ani na vstupu (přímý materiál, náklady na provoz stavebních strojů, náklady na dopravu), ani na výstupu (směrná cena). Podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, se u plátců daně tato daň na vstupu do kalkulací nezapočítává.

Předchozí:

Další: