Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Z hlediska metodiky oceňování ÚRS je třeba rozlišovat mezi stavební skládkou a skládkou staveništní.

Stavební skládka je skládka stavebního materiálu, výrobků, stavební suti nebo vybouraných hmot, která je umístěna na staveništi nebo mimo staveniště na určeném místě.

Staveništní skládka je termín vymezený úžeji než termín předchozí. Je to také stavební skládka, ale staveništní skládka je zásadně umístěna na staveništi. Staveniště může být přitom vymezeno různě velkou plochou. U liniových staveb může být v závislosti na etapách výstavby staveniště velmi dlouhé; také u velkých staveb můžeme očekávat zpravidla rozlehlou plochu. Naproti tomu například ve stísněných lokalitách měst se staveniště může omezit dokonce pouze na půdorys vlastního stavebního objektu, kdy staveništní skládky se nachází na podlažích rozestavěné či rekonstruované budovy.

Předchozí:

Další: