Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby lze rozdělit dle prvků pro sestavení jednotlivých konstrukcí do dvou skupin:

  • konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních,
  • konstrukce z dílců a nekompletizovaných či kompletizovaných panelů.

Jakým způsobem se měří plochy u těchto dvou skupin konstrukcí? A jak je to s odečítáním otvorů?

Konstrukce z desek (příčky, předsazené a šachtové stěny, podhledy, podlahy, podkroví, ostění otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany a tepelné izolace) se měří v m2 projektované plochy těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m2.

Montáž konstrukcí stěn, příček, podlah, stropů a střech z nekompletizovaných panelů se určuje v m2 součtem skladebné plochy jednotlivých panelů. Množství pro montážní položky konstrukcí  z ostatních prefabrikovaných dílců (mimo panely) s měrnou jednotkou m se počítá součtem délek bez čepů v metrech. Množství montáže kompletizovaných panelů se určuje v počtu kusů jednotlivých panelů.

Ustanovení o způsobu měření je zakotveno v článcích 3501 až 3504 Cenových a technických podmínek (části A01 Konstrukce montované z desekA02 Konstrukce montované z dílců a panelů) katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

Předchozí:

Další: