Jak se počítá ztratné?

Definici ztratného naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům SW KROS 4, a to v Přílohách v části Technologie rozpočtování.

Zda položka obsahuje hlavní materiál, lze zjistit buď náhledem do rozboru položky, nebo v SW KROS 4, kde kompletní položka má černý popis (na rozdíl od položek montážních, jejichž popis je modrý).

  • Pokud je materiál zahrnut v kalkulaci směrné ceny ÚRS, pak v jeho kalkulovaném množství je již případné ztratné zahrnuto.
  • Pokud je materiál oceňován samostatně ve specifikaci k montážní ceně, pak v případě, že na ztratné je nárok, je třeba množství materiálu navýšit o toto ztratné. ÚRS navrhuje v dotyčných případech tzv. směrné ztratné; toto lze změnit podle podmínek na zakázce (snížit i zvýšit).

Neplatí však, že na ztratné je vždy nárok. Pokud není známo druhé smluvní straně, že v určitém případě nárok na ztratné vzniká, je mezi stranami třeba to vyjednat a odůvodnit.

Předchozí:

Další: