Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Lešení se oceňuje třemi položkami:

  • položkou montáže,
  • příplatkem za dobu použití,
  • položkou demontáže.

Ocení se montáž a demontáž lešení.

Dále pronájem po užívanou dobu (použití příplatků za každý den použití nahrazuje částku za pronájem lešení). U příplatku se bere výměra (m2 stanovená podle způsobu měření), která se vynásobí počtem dnů, po které je lešení používáno. Například u klasického trubkového řadového lešení, které je postavené ze čtyř stran budovy, jeho množství vychází z velikosti pohledové plochy.

Výpočet pohledové plochy se provede podle vzorce d x v. Způsoby měření délky lešení je uveden viz v Příloze č. 6 katalogu 800-3 Lešení. Výška se určí jako vzdálenost od paty lešeňové konstrukce po úroveň nejvyšší podlážky.

Doprava lešení na stavbu a jeho odvoz se oceňuje individuálně.

Návody ke způsobu stanovení množství lešení jsou dostupné v programu KROS 4, v rámci aplikace Cenová soustava ÚRS online (předplacený prohlížeč databáze cen stavebních a montážních prací URS) nebo na stránkách www.cs-urs.cz.

Předchozí:

Další: