Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Při opravách výtluků na komunikacích je třeba stanovit podíl opravované plochy komunikace.

V konkrétním případě projektant odborným odhadem určil, že z celkové plochy 10 000 m2 se bude opravovat 5 %. Tento krok je důležitý pro volbu příslušné položky (položek) ze souboru cen.

Jaká má být tedy u této položky správná výměra?

Máme-li 10 000 m2 komunikace, pak při dohodnutém poměru opravované plochy 5 % oceníme příslušnou položkou 500 m2 výtluků.

Použije se položka 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10 % na 1 km.

Předchozí:

Další: