Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

V rámci zakázky se například opravuje pouze taková část stávajícího objektu, která se nachází nad polovinou výšky objektu. Objekt je vysoký 33 m. V tomto případě se nepoužije obvyklá položka přesunu hmot pro objekt „…výšky přes 24 do 36 m“, ale položka pro nejblíže vyšší objekt, tj. pro objekt „… výšky přes 36 do 48 m“.

Obdobně se postupuje, provádí-li se např. stavební práce výlučně např. v přízemí, v 1. a 2. nadzemním podlaží téhož objektu, tj. pod polovinou výšky objektu. Pro ocenění přesunu hmot se nezvolí položka pro objekt příslušné „… výšky přes 24 do 36 m“, ale pro objekt „… výšky přes 12 do 24 m“.

Příslušná ustanovení jsou uvedena v Cenových a technických podmínkách části A09 Přesun hmot katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

Předchozí:

Další: