Jak ocenit čerpání betonu?

přesun hmot

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot. Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích: 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické,
801-2 Budovy a haly – montované,
801-5 Objekty pozemní zvláštní.