Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Cenová soustava ÚRS je uceleným komplexním systémem pro oceňování stavebních prací. Tato cenová soustava má k dispozici řadu nástrojů a databází, pomocí nichž je možno oceňovat naprostou většinu stavebních prací, technologií, profesí a dalších potřeb, které se vyskytují ve stavebních procesech.

S Cenovou soustavou se můžeme převážně sekat v oblasti klasických stavebních prací, ale součástí soustavy jsou také nástroje k oceňování řady souvisejících technologií, jako např. vzduchotechnika, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), lesnické meliorace, rekultivace, zahradnické práce a další.

Ekonomické a metodické nástroje Cenové soustavy ÚRS jsou přitom takové povahy, že jimi lze oceňovat podle potřeby s různou mírou pracnosti a tudíž úměrně s požadovanou mírou přesnosti ocenění (individuální ceny, směrné jednotkové ceny, skupinové ceny, rozpočtové ukazatele podle stavebních objektů, indexace jednotlivých cenových úrovní v čase apod.).

Cenová soustava je průběžně společností ÚRS CZ udržována, aktualizována a zdokonalována tak, aby poskytovala uživatelům všech účastnických stran stavebních řízení a stavebních procesů požadované ekonomické řešení. Pokud by v databázích v některých případech přesto nebyly k dispozici potřebné cenové položky, pak v metodice, případně pomocí dalších nástrojů Cenové soustavy ÚRS, je možno téměř vždy nalézt způsoby řešení požadovaného ocenění.

ÚRS CZ nabízí nejen specializované databáze položek cen stavebních prací, metodické nástroje, ale i SW programy řady KROS, které plně flexibilně pracují jak s jednotlivými položkami, skupinami položek, tak s celými stavebními rozpočty. Umožňují vytvářet jak nabídkové (směrné) rozpočty pro veřejné zakázky, tak komerční prováděcí rozpočty pro konkrétní práce prováděné na jednotlivých stavbách. Co se týká velikosti zakázek, Cenovou soustavou ÚRS lze s pomocí těchto SW programů řady KROS úspěšně realizovat rozpočty od malé stavební zakázky (např. typu řemeslnické zakázky) až po největší a nejsložitější stavební akce.

Předchozí:

Další: