Sortiment TRAN-SIG-MA v SW KROS 4

potrubí

Sortiment TRAN-SIG-MA v SW KROS 4

V SW KROS 4 je v databázi Materiály online k dispozici sortiment vodárenských armatur, litinových potrubí a tvarovek, mechanických spojek, zemních souprav a dalších výrobků od společnosti TRAN-SIG-MA.

Jak ocenit horizontální vrtání?

Následující dotaz se týká katalogu 800-1 Zemní práce, konkrétně jeho části A04 Protlačování. Proč soubory cen 1417213 Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí a 1427200 Neřízený zemní protlak jsou v programu KROS 4 uvedeny černým popisem (tj. jako kompletní položky), když v jejich kalkulaci není započteno potrubí?

Předizolovaná potrubí od společnosti NRG flex

Do Materiálů online v SW KROS 4 byla doplněna plastová a ocelová předizolovaná potrubí od společnosti NRG flex, s.r.o. Tyto systémy inženýrských sítí se využívají pro transport energií a médií podle potřeby od pitné vody, teplé vody, horké vody na vytápění až po páru, agresivní termální vody či jiná média. Oceňování těchto systémů je tak nyní výrazně snazší.

Sortiment spojek a tvarovek pro inženýrské sítě od společnosti TITAN-METALPLAST

Do Materiálů online v SW KROS 4 byl zařazen nový sortiment pro potrubní systémy od společnosti TITAN-METALPLAST s.r.o., zástupce švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+. Uživatelé SW KROS 4 tak mohou využít sortiment elektrotvarovek a tvarovek na tupo z polyetylenu, spojek a ventilů při tvorbě rozpočtů pro plynovodní, vodovodní a kanalizační rozvody.

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů. Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.