Jak zohlednit individuální dopravní náklady?

Pokud jedna ze smluvních stran dospěje k závěru, že dopravní vzdálenost materiálu je jiná než obvyklá (to znamená, že se výrazně odlišuje buď směrem dolů, nebo nahoru), pak po dohodě obou stran lze dopravní náklady ocenit individuálně.

Ve svém důsledku to znamená, že se pořizovací cena materiálu (oceňovaného ve specifikaci) nepoužije, ale uplatní se nákupní cena materiálu s individuálními dopravními náklady.

Pokud je dotyčný materiál započten ve směrné ceně práce, nelze pak použít ani tuto směrnou cenu.

V obou případech je třeba ocenit odlišné dopravní náklady jedním ze dvou způsobů:

  • použitím km sazby za dopravu použitým dopravním prostředkem,
  • individuálním výpočtem dopravních nákladů jako vedlejšího rozpočtového nákladu (ztížený dopravní režim, výrazně snížené dopravní náklady apod.).

Předchozí:

Další: