Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Pro ilustraci problematiky je možno zvolit třeba položku 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg z katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

Kalkulace zmíněné položky neobsahuje podle rozboru žádné stroje a případně řezné kotouče. Je tedy nezbytné tuto práci ještě docenit (například položkou pro kotouč dělící ocelový D 115mm)?

Podle metodiky Cenové soustavy ÚRS potřebné nářadí a nástroje do pořizovací ceny ve výši 40 000 Kč jsou započteny ve výrobní režii – viz ustanovení odstavce 5) článku 225 Režie Úvodní části PSV (v každém katalogu PSV).

V souboru cen 767 996 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí, stejně jako v dalších směrných cenách, jsou tedy náklady na použití nářadí a nástrojů již započteny.

Předchozí:

Další: