Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Je třeba do rozpočtu specifikovat kromě nosného materiálu (například strojového pletiva) rovněž materiál pomocný (v tomto případě opasky, očka, držáky, napínací tyče, napínací drát, očka se závitem apod.), nebo jsou tyto doplňkové montážní prvky zahrnuty v položce montáže ve výrobní režii a specifikovat se nemají?

Obecně jsou montážní položky ÚRS kalkulovány tak, že ve specifikaci se oceňuje pouze hlavní materiál (dva hlavní materiály pouze výjimečně, v popisu je to v tom případě zdůrazněno). Pomocný materiál je zahrnut v kalkulaci, některý i ve výrobní režii.

Předchozí:

Další: