V čem se liší na první pohled shodné položky?

V rámci Cenové soustavy ÚRS se mohou nacházet některé položky, jejichž popisy jsou téměř totožné a liší se svými čísly a výší cen.

Jako příklad je možné zvolit dvojici položek 210220201 a 741430004, které jsou určeny pro montáž jímacích tyčí délky do 3 m na střešní hřeben. Mezi oběma položkami se projevuje rozdíl ve výši zisku.

Čím se obě položky odlišují a proč je mezi nimi cenový rozdíl?

Cenový rozdíl je způsoben tím, že dané položky náleží k rozdílným katalogům a jsou určeny každá pro ocenění na jiných typech budov. Toto rozdílné vymezení popisují Všeobecné podmínky každého z katalogů (kapitola 1. Obsah a členění katalogu, článek 1101):

katalog 21-M Elektromontážní práce – silnoproud:

Katalog obsahuje směrné ceny (dále jen „ceny“) elektromontážních prací při externích montážích a na objektech pro energetiku a průmyslových provozních souborech.

katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud:

Katalog obsahuje směrné ceny (dále jen „ceny“) elektromontážních prací pro napětí do 1 kV na objektech pozemních staveb oborů 801-812 Klasifikace stavebních objektů (dále jen „KSO“).

Při volbě příslušné položky je tedy třeba brát v úvahu přesně definovaný druh práce, který jednoznačně určuje její výběr.

Předchozí:

Další: