Jak ocenit odsun suti u potrubí?

V katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace se nachází položka 831392921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400. U této položky se neobjevuje údaj o hmotnosti.

Je součástí položky i naložení suti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku? Jaké položky použít k likvidaci trub a jak je zkalkulovat (převod m roury na tuny)?

Položky Výměna… (vedle zmíněné položky 831392921 se to týká i všech dalších) obsahují pouze ocenění práce bez následující manipulace s odstraněným potrubím; tyto práce se oceňují samostatně. Proto není uvedena hmotnost u dané položky.

Pro stanovení hmotnosti je třeba znát hmotnost metru potrubí; lze čerpat z podkladů výrobců daného druhu materiálu, nebo příslušný materiál vyhledat v modulu Ceník materiálů v SW KROS 4, kde je hmotnost uvedena. Položky na ocenění odsunu suti v katalogu 827-1 nejsou. Je tedy třeba použít položky z katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí (viz ustanovení článku 27, odst. 1b Úvodní části katalogů HSV).

Podle konkrétní organizace práce během provádění prací je třeba ocenit vnitrostaveništní dopravu i odsun suti na skládku, nebo jen odsun suti na skládku (podle toho, zda je naložení uvedeno v popisech položek).

Předchozí:

Další: