Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

omítka